Papiermolenpassage Groningen

Jaar 2017 - 2022
Typologie Tunnel
Locatie Groningen, NL
Opdrachtgever Gemeente Groningen
Samenwerking Max Bögl, Zueblin, Noordelijke Wegenbouw Combinatie, wUrck, Witteveen + Bos
Projectarchitecten Syb van Breda, Nicolai Waterdrinker, Nick van Dorp, Ruud Burger, Mark Ernst

Het structuurontwerp van de Papiermolenpassage is in het voorjaar van 2017 vastgesteld. Na zorgvuldige studie bleek het mogelijk om een functionele en veilige tunnel aan te leggen op de plek van de huidige, met een ruime netto hoogte van 2,90 meter. Met de realisatie van de tunnel wordt niet alleen een belangrijke schakel in het fietsnetwerk van Groningen behouden, maar ook een belangrijke vliegroute van de lokale vleermuis.

Het architectonisch concept

De Papiermolenpassage is een speciaal lid van de grote en diverse familie van kunstwerken in de Ringweg Zuid. Net als de viaducten en de verdiepte ligging krijgt ook de tunnel een op de stad gerichte gevel, met de kenmerkende deksteen en projectspecifieke beëindiging. Ook de rechte wanden in de onderdoorgang, metselwerk in staand verband en belettering in weervast staal worden hier gehanteerd. De tunnel heeft ook specifieke oplossingen die alleen hier voorkomen. In tegenstelling tot de viaducten loopt het groene geluidscherm, het Parkwayprofiel en het talud ononderbroken door. De snelweg is nauwelijks waarneembaar vanuit de buurt. Daar is iedereen in de omgeving blij mee. De tunnel is een bundeling van langzaam verkeersroutes die zowel haaks, als ook parallel aan de snelweg lopen, vandaar de trompetvormige ingangen. Hiermee wordt bereikt dat alle routes soepel de tunnel in en uitlopen, maar dat tevens de entree verwelkomend en sociaal veilig wordt.

Aanlichting van het interieur

De Papiermolenpassage kan hét symbool worden van fietsstad Groningen. Een bijzondere passage, die de gebruikelijke sobere en doelmatige uitstraling van een fietstunnel overstijgt. Eén van de belangrijkste middelen om zo’n speciale uitstraling te krijgen is de aanlichting. In de beelden die wij van de tunnel hebben vervaardigd lijkt het alsof het tunnelinterieur zelf licht geeft. Dit willen wij bereiken door de lichtbronnen zo goed mogelijk te verbergen. Indien sociaal veilig en vleermuis vriendelijk willen wij ook black light toepassen.