De IJ Klopper

Jaar 2020-2025
Typologie Tunnel
Locatie Amsterdam, NL
Opdrachtgever Syb van Breda & Co, architects
Samenwerking ABT
Projectarchitecten Syb van Breda, Sabry Arfaoui, Tom de Weijer, Mark Ernst, Ruud Burger

Een robuuste, sociaal veilige en ruimtelijk interessante verbinding op een plek waarvan gedacht werd dat het niet kon. Aan beide zijden van het water komen 50 meter brede trommels waar fietsers spiraalsgewijs omhoog en omlaag gaan. In de open lucht, met zicht op stad en hemel. Brede en flauwe hellingen verzekeren een comfortabele route met grote capaciteit (en desgewenst ook politieauto’s en ambulances, in de toekomst ook automatische elektrische bezorgdiensten). Voor voetgangers komen er trappen, liften en roltrappen.


Op de juiste plek

De kaart van het IJ toont de drukste oversteek in één oogopslag: verreweg de meeste passagiers gaan met de centrale ponten. Voor het huidige Noord is de oversteek bij Amsterdam Centraal Station al onmiskenbaar de snelste, maar dat geldt straks zeker ook voor de nog te bouwen wijken. Overbelasting dreigt. De IJ Klopper lost het probleem op. In plaats van telkens weer lang wachten op de Pont, grote drukte bij de aanlanding en vertraging op het water omdat er teveel scheepvaart is, kan er straks ongestoord doorgefietst worden. Een tunnel staat nooit open.

Om de drukte heen

De IJ klopper verbindt Amsterdam Noord direct met de indrukwekkende fietsinfrastructuur rondom Amsterdam Centraal. De verbindingen lopen om het drukke gebied Damrak en Rokin heen, dus soepel doorfietsen of parkeren in de zeer grote fietsenstallingen is een fluitje van een cent. De IJ Klopper is de laatste schakel in Amsterdams multi modale transport machine

Altijd soepel doorfietsen

Dankzij een uitgekiend compact ontwerp past de IJ Klopper naadloos achter CS. Op beide oevers komt een half in het water geschoven trommel, waar de fietsers met zicht op stad en hemel langzaam dalen en stijgen. De voetgangers gaan er met roltrap of lift onderdoor, zij steken het IJ zelf horizontaal over. De fietsers blijven over de hele afstand geleidelijk dalen en stijgen. Hierdoor zijn de hellingen zo flauw mogelijk en dus comfortabel. Een bijkomend voordeel is dat de fietser aan het einde van de klim met een lage snelheid weer op de omgeving aansluit. Bij een brug is dat heel anders, daar kom je juist met hoge snelheid van een lange helling af en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan bij kruisingen en aansluitingen.

Veel meer dan alleen een verbinding onder het IJ

Eenmaal op diepte aangeland is er een licht hellende tunnel onder het IJ door, met eigen domeinen voor fietsers en voetgangers. De tunnel wordt over de hele lengte verrijkt met echte planten die in kunstlicht groeien. Op deze diepte vriest het nooit, de planten blijven altijd groen.

Een uniek concept

De IJ Klopper levert een essentiële en originele bijdrage aan duurzaam vervoer in Amsterdam. Het ontwerp is zowel revolutionair als technisch solide. Dankzij de slimme hellingen past de tunnel prima in de beperkte ruimte.  De IJ Klopper is veel goedkoper om aan te leggen en te onderhouden dan een brug. De IJ Klopper garandeert volledig hindervrij kruisen van fietsers, voetgangers en scheepvaart. Misschien wel het belangrijkste: de IJ Klopper voegt een fantastische nieuwe openbare ruimte toe aan Amsterdam en respecteert tegelijk het schitterende open IJ. Goed voor het imago van Amsterdam fietsstad.