De IJ Klopper

Een robuuste, sociaal veilige en ruimtelijk interessante verbinding op een plek waarvan gedacht werd dat het niet kon. Aan beide zijden van het water komen 50 meter brede trommels waar fietsers spiraalsgewijs omhoog en omlaag gaan. In de open lucht, met zicht op stad en hemel. Voor voetgangers komen er trappen, liften en roltrappen. Eenmaal op diepte aangeland is er een licht hellende tunnel onder het IJ door, met eigen domeinen voor fietsers en voetgangers. De tunnel wordt over de hele lengte verrijkt met echte planten die in kunstlicht groeien. De IJ Klopper is veel goedkoper dan een brug, is altijd beschikbaar (want staat nooit open), levert een cruciale bijdrage aan verduurzaming van het stedelijke transport en een originele openbare ruimte. Goed voor het imago van Amsterdam fietsstad.

meer…