Koningin Julianabrug Katwijk

Jaar 2019
Typologie Vaste brug
Locatie Katwijk, NL
Opdrachtgever Gemeente Katwijk
Samenwerking Vista, Ingenieursbureau Rotterdam
Projectarchitecten Syb van Breda, Ruud Burger, Mark Ernst

De Koningin Julianabrug verbindt sinds 1963 Katwijk Noord en Zuid over het Uitwateringskanaal, nabij de zee. De brug verschaft passage aan snel- en langzaam verkeer, alsmede de scheepvaart. De brug is technisch en functioneel aan het einde van zijn levensduur. Het dek is niet lang meer in staat om de hedendaagse verkeerslast te dragen en niet geschikt om de op deze locatie geplande R-Net bussen, laat staan trams, te dragen. De brug krijgt een geheel nieuwe fundering en dek.

Ontwerp

De huidige brug heeft een solide, stedelijk karakter met opvallende gemetselde bastions, fraai gedetailleerd betonwerk en een sobere, maar ragfijne blauwe leuning. De betonnen dekken hebben een slanke uitkragende beëindiging. De rand loopt in het aanzicht door over de bastions. Op het dek staan een fraai brugwachtershuisje met veel glas en een  bronzen dak en een kunstwerk “drie bronzen zeepaardjes”. Daarnaast heeft de brug ook allure door bijzondere details zoals de scheepvaartseinen en de naamgeving. In ons ontwerp blijven al deze onderdelen behouden en daarmee dus ook het monumentale karakter van de brug.

Koningin Juliana brug Katwijk

Ecologie

De brug is een belangrijke schakel in het ecologische netwerk op zowel lokaal als regionaal niveau. Op lokaal niveau biedt de Biltlaan de doorgaande structuur voor gevleugelden. Insecten en vogels maken dankbaar gebruik van de kruidenbermen en struiken, vleermuizen foerageren langs de bomen. Daarom worden de kruidenbermen en struiken aan beide zijden van de weg doorgetrokken over de brug. Op provinciaal niveau is de brug een schakel tussen het platteland ten noorden en de duinen ten zuiden van Katwijk. Langs de Provinciale weg en het Uitwateringskanaal verplaatsen kleine zoogdieren, marterachtigen en ongewervelden zich op zoek naar voedsel. Dankzij een robuuste ecologische verbinding over de brug kunnen deze dieren hun leefgebied uitbreiden en zal de biodiversiteit in dit gebied verbeteren.

Koningin Juliana brug Katwijk

Toegankelijkheid

De Koningin Julianabrug is een typische stadsbrug, midden in de bebouwde kom, met ruimte voor snel- en langzaam verkeer. De wens voor een ecologische verbinding voegt nog extra gebruikers toe. De brug wordt geschikt gemaakt voor 2 x 2 rijstroken voor autoverkeer, tevens geschikt als R-net verbinding (voor bussen, maar in de toekomst mogelijk ook trams). De doorgaande langzaam verkeersverbinding komt aan de landzijde van de brug, met een breed shared space voet/fietspad, onderdeel van de doorlopende noord-zuidverbinding door Katwijk. Aan de zeezijde komt een voetpad dat beide oevers met elkaar verbindt.

Koningin Juliana brug Katwijk

Sociale veiligheid

In de nieuwe situatie wordt de brug met 15 meter verlengd. Het huidige donkere en sociaal onveilige tunneltje wordt vervangen door een ruime en lichte onderdoorgang met eigen domeinen voor mens en dier, alsmede contact met het water. In de verre toekomst kan Rijnland de onderdoorgang uitgraven en daarmee de afvoercapaciteit van het Uitwateringskanaal flink vergroten.

Koningin Juliana brug Katwijk