Renovatie Koningin Julianabrug Katwijk

Het ontwerp van de renovatie van de Koningin Juliana brug is afgerond op 1 oktober 2019 en succesvol gepresenteerd aan B&W en Raad van Katwijk. De aannemer kan er nu mee verder. De brug is gebouwd in de jaren zestig, dek en de pijlers worden vervangen. De brug wordt 15 meter langer zodat het Uitwateringskanaal in de toekomst kan worden verbreed. Er komt een onderdoorgang, met ruimte voor mens en dier. Dankzij intensieve samenwerking is het mogelijk gebleken om alle ingrijpende wijzigingen door te voeren, met behoud van het monumentale karakter. De renovatie vindt plaats in 2020.