Gunning brug Kop Weespertrekvaart Amsterdam

Syb van Breda & Co architects ontwerpt samen met partners Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos, Machinefabriek Rusthoven en constructeur PT Structural de nieuwe brug “Kop Weespertrekvaart” in Amsterdam. Zowel op vormgeving als op duurzaamheid en onderhoud haalde ons team de maximaal haalbare score. De brug heeft een unieke beperkte openingshoek en ondiepe kelder onder de kade. Dit resulteert in de gewenste zorgvuldige inpassing in de omgeving, minimaal energiegebruik en een bijna onderhoudsvrij bewegingsmechanisme met een levensduur van 100 jaar.

VO Renovatie Heinenoordtunnel gereed

De Eerste Heinenoordtunnel uit 1969 is toe aan een grote renovatie. De technische installaties worden vervangen, de dienstgebouwen gerenoveerd en het landschap rond de tunnel wordt heringericht met meer ruimte voor groen en ecologie. Rijkswaterstaat heeft Syb van Breda & Co ingeschakeld voor het opstellen van het Esthetisch Programma Van Eisen (EPVE) van tunnel en omgeving, alsmede het Voorlopig Ontwerp (VO) van de dienstgebouwen. Het ontwerp is afgerond in het najaar van 2019, de aanbesteding is in januari 2020 gestart. Oplevering is gepland in 2023.

Renovatie Koningin Julianabrug Katwijk

Het ontwerp van de renovatie van de Koningin Juliana brug is afgerond op 1 oktober 2019 en succesvol gepresenteerd aan B&W en Raad van Katwijk. De aannemer kan er nu mee verder. De brug is gebouwd in de jaren zestig, dek en de pijlers worden vervangen. De brug wordt 15 meter langer zodat het Uitwateringskanaal in de toekomst kan worden verbreed. Er komt een onderdoorgang, met ruimte voor mens en dier. Dankzij intensieve samenwerking is het mogelijk gebleken om alle ingrijpende wijzigingen door te voeren, met behoud van het monumentale karakter. De renovatie vindt plaats in 2020.

Mock ups Ringweg Zuid Groningen

Het mock up terrein van de Ringweg Zuid in Groningen is geopend. Alle architectonische details van de kunstwerken en de landschapselementen zijn hier op ware grootte gebouwd. Onder de goedkeurende blikken van de rijksadviseur fysieke omgeving Daan Zandbelt en de stadsbouwmeester van Groningen Jeroen de Willigen, licht Nicolai Waterdrinker van ons kantoor alle ins en outs toe. Nog een paar jaar, dan staat alles in het echt op zijn plek.

Openingshandeling fietsbrug Oude Rijn

Woensdag 13 maart 2019 gaf gedeputeerde Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland), samen met wethouders Jan Nieuwenhuis (gemeente Oegstgeest) en Rien Nagtegaal (gemeente Katwijk) en de kinderen van Joop van der Reijden, het feestelijke startsein waarmee de ‘Joop van der Reijdenbrug’ in gebruik werd genomen. Het ontwerp is gemaakt in 2017, de uitvoering vond plaats in 2018 en de eerste maanden van 2019. De inwoners van Katwijk en Oegstgeest kunnen eindelijk van deze lang verwachte verbinding gebruik maken.

Radartoren in gebruik

Havenbedrijf Rotterdam heeft de Radartoren op Maasvlakte 2 in gebruik genomen. Samen met Hollandia en Servicis hebben wij twee jaar aan dit fantastische project gewerkt. Het 3d gekromde weervaststalen skelet is extreem dun, stabiel en 100% recycleerbaar. Duurzaamheid ten top en een schoolvoorbeeld van minimaal materiaalgebruik. De toren houdt alle scheepvaart rondom de toegang tot de Nieuwe Waterweg in de gaten, tientallen kilometers in het rond.