Gunning brug Kop Weespertrekvaart Amsterdam

Syb van Breda & Co architects ontwerpt samen met partners Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos, Machinefabriek Rusthoven en constructeur PT Structural de nieuwe brug “Kop Weespertrekvaart” in Amsterdam. Zowel op vormgeving als op duurzaamheid en onderhoud haalde ons team de maximaal haalbare score. De brug heeft een unieke beperkte openingshoek en ondiepe kelder onder de kade. Dit resulteert in de gewenste zorgvuldige inpassing in de omgeving, minimaal energiegebruik en een bijna onderhoudsvrij bewegingsmechanisme met een levensduur van 100 jaar.

Cruquiusbrug

Syb van Breda & Co is trots en blij dat wij samen met van Hattum en Blankevoort en Hollandia Infra gaan werken aan de uitwerking van het ontwerp van de Cruquisbrug. De ambities op duurzaamheid zijn hoog, de komende maanden gaan wij onze ideeën in bouwteamverband uitwerken tot een integraal ontwerp. Wij verheugen ons er zeer op!

De IJ Klopper is een hit op internet

Wereldwijd enthousiasme over de kwaliteiten van deze 21e eeuwse stedelijke verbinding, van Amerika tot Australië. Tienduizenden kenners, liefhebbers en gebruikers zien met ons wat deze duurzame, economische en spectaculaire tunnel aan de Amsterdammer heeft te bieden. 
Niks omrijden over huizenhoge bruggen die telkens open staan, maar altijd soepel doorfietsen, over de kortste weg. Dat is wat fietsers en voetgangers willen.
#tech that matters
#Dutch Design Review
#Innovation Discovery 
#Zaans Nieuws 
#droomplekken

VO Renovatie Heinenoordtunnel gereed

De Eerste Heinenoordtunnel uit 1969 is toe aan een grote renovatie. De technische installaties worden vervangen, de dienstgebouwen gerenoveerd en het landschap rond de tunnel wordt heringericht met meer ruimte voor groen en ecologie. Rijkswaterstaat heeft Syb van Breda & Co ingeschakeld voor het opstellen van het Esthetisch Programma Van Eisen (EPVE) van tunnel en omgeving, alsmede het Voorlopig Ontwerp (VO) van de dienstgebouwen. Het ontwerp is afgerond in het najaar van 2019, de aanbesteding is in januari 2020 gestart. Oplevering is gepland in 2023.

Lezing op symposium Bruggenstichting

De bruggenstichting houdt elk jaar in november zijn jaarlijkse symposium over voet- en fietsbruggen in Amersfoort. Dit jaar stond onder andere de vers opgeleverde fietsbrug Oude Rijn op het programma. Syb van Breda heeft ontwerp en uitvoering toegelicht in een lezing. Het symposium was drukbezocht en het enthousiasme was groot. Bruggen ontwerpen is een mooi vak.