Transformatie Waterzuivering Aalsmeer

Jaar 2010 - 2012
Typologie Gebouw
Locatie Aalsmeer, NL
Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Rijnland
Samenwerking Tauw
Projectarchitecten Syb van Breda, Mark Snijder, Maikel Waterdrinker, Nicolai Waterdrinker

Panta Rhei
De momenteel onzichtbare installatie wordt uitgebreid. Afvalwater wordt via een uitgekiend proces weer bruikbaar als oppervlakte water. De schaal en technologie die daar voor wordt ingezet is indrukwekkend en is het waard om getoond te worden. Dat is ook heel goed voor het Hoogheemraadschap, dat de wereld kan tonen dat hier op duurzame wijze en op een indrukwekkende schaal gewerkt wordt aan schoon water.

Transformatie Waterzuivering Aalsmeer

Chateau d’Eau

De nieuwe AWZI Aalsmeer is straks een ensemble van cirkelvormige en orthogonale objecten op een afgesloten terrein. Ook de omgeving wordt in de toekomst heel anders: er komen nieuwe wegen, het Greenpark Aalsmeer wordt aangelegd en er is een grote behoefte aan additionele waterberging in het gebied. Een belangrijk nieuw visueel ankerpunt is de fraaie centrale boulevard van het Greenpark: de Nieuwe Middenweg. Hiervandaan kan de hele omgeving op een rustige en overzichtelijk wijze worden beschouwd, zowel te fiets, te voet als ook vanuit de auto. Het is een prachtige aanleiding om ook ons terrein te openen naar de wereld.

Transformatie Waterzuivering Aalsmeer
Transformatie Waterzuivering Aalsmeer

Platonische lichamen

Wij zijn gefascineerd door het spel van cirkels, rechthoeken en water van het functionele ontwerp en hebben het nog verder uitgebreid, tot aan de inrichting van het hele terrein toe. Wij stellen voor om het groene scherm rond de installatie te verwijderen en te vervangen door een waterlandschap. Hiermee komt de zuivering als een kasteel drijvend in zijn eigen wereld te liggen, net als het nabij gelegen beroemde Johnson Wax gebouw. Uitstraling en functionaliteit gaan hand in hand, het water landschap is een natuurlijke barrière en vervangt de hekken, het kan tevens dienst doen als laatste stap in het reinigingsproces: een reusachtig helofytenfilter.

Transformatie Waterzuivering Aalsmeer

‘Everything flows and nothing stays, for fresh waters are ever flowing in upon you’

Heraclitus, circa 500 before Christus

Transformatie Waterzuivering Aalsmeer
Transformatie Waterzuivering Aalsmeer
Transformatie Waterzuivering Aalsmeer
Transformatie Waterzuivering Aalsmeer
Transformatie Waterzuivering Aalsmeer
Transformatie Waterzuivering Aalsmeer