Parallel structuur snelweg A12

Jaar 2012
Typologie Infrastructuur
Locatie Gouda, NL
Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland
Samenwerking Ballast Nedam
Projectarchitecten Syb van Breda, Jasper Arends, Maikel Waterdrinker, Nicolai Waterdrinker, Tom de Weijer

Vaar-, spoor- en autowegen kruisen elkaar hier in diverse landschappen zoals polder, stad, rivier, toekomstige parken en grote infrastructuur. In dit palet hebben we gezocht naar een helder, eigen beeld voor de parallelstructuur. De aansluitingen op de A12 zijn ontworpen als “groen-blauwe entrees”. Parkachtige polderwerelden met gras, water(retentie), riet en bos. De weg krijgt een landschappelijk karakter door groene bermen met hagen. De kunstwerken worden ontworpen als een familie. Zo wordt het ogenschijnlijk versplinterde landschap weer aaneengesmeed.

A12 Parallelstructuur
A12 Parallelstructuur
A12 Parallelstructuur
A12 Parallelstructuur
A12 Parallelstructuur