Nieuwe Trambrug Assen

Jaar 2013
Typologie Beweegbare brug
Locatie Assen, NL
Opdrachtgever Gemeente Assen
Samenwerking J.J. de Vries, Machinefabriek Emmen
Projectarchitecten Syb van Breda, Maikel Waterdrinker, Nicolai Waterdrinker

Reïncarnatie
De Nieuwe Trambrug brug wordt aan alle zijden omringd door karakteristieke bebouwing uit diverse perioden, zorgvuldig ingerichte openbare ruimte en fraai (maar nog jong) groen. In dit ensemble zijn wij op zoek gegaan naar een direct herkenbaar ontwerp, dat goed op deze plek past. Wij vonden inspiratie in de fascinerende Trambrug die hier het grootste deel van de twintigste eeuw heeft gestaan, maar die helaas is gesloopt. Wij stellen voor om deze indrukwekkende brug op een eenentwintigste eeuwse wijze terug te laten komen. Het is een prachtige, transparante, logische en elegante vorm, met een grote visuele rijkdom. In essentie bestaat de brug uit een dek en een contragewicht die door een transparante constructie met elkaar zijn verbonden. Het geheel is niet alleen een fraai silhouet, maar ook een ruimtelijke poort waar de gebruikers doorheen gaan.

De Nieuwe Trambrug Assen
De Nieuwe Trambrug Assen
De Nieuwe Trambrug Assen
De Nieuwe Trambrug Assen

Inpassing

De brug is zorgvuldig in het omringende landschap gevleid, met speciale aandacht voor een zorgvuldige overgang tussen de brede kade van de Vaart en de geconcentreerde passage over het water: de brughoofden sluiten zorgvuldig aan op de bestaande sifon in de overgang van Kanaal naar Vaart. Net als zijn beide voorgangers is ook de Nieuwe Trambrug symmetrisch over zijn langsas en asymmetrisch over zijn dwarsas. Hij ligt parallel aan de Vaart en kruist het kanaal haaks. Hiermee wordt de continuïteit van de robuuste stedenbouwkundige lijnen gerespecteerd en resulteert in een fraai dynamisch en transparant stadslandschap.

De Nieuwe Trambrug Assen
De Nieuwe Trambrug Assen

Fascinatie

Zowel in open als gesloten toestand is de brug heel transparant, met optimale zichtbaarheid en beleefbaarheid van het water en de omgeving tot gevolg. Net als zijn voorganger heeft ook de Nieuwe Trambrug een fascinerend bewegingsmechanisme, maar dan met techniek van deze tijd. De brugconstructie is een degelijke, eenvoudige en eerlijke staalconstructie. Alle onderdelen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en uitgevoerd in één kleur, zodat een rustig en verzorgd ruimtelijk beeld ontstaat.

De Nieuwe Trambrug Assen
De Nieuwe Trambrug Assen

Verblijfskwaliteit

De belangrijkste verblijfskwaliteit is natuurlijk het zicht op en de beleving van het water. Dankzij het vrijdraaiende dek en het slanke contragewicht (waar je goed overheen kunt kijken) blijft het zicht op de overkant en het water ook in geopende stand optimaal. Ook ’s nachts is het verblijf op de brug een feest: de vandaalvrij in de leuning opgenomen led verlichting zorgt voor een fraaie en veilige “lichtruimte” die goed is voor de gebruikers en tegelijkertijd geen overlast bezorgd voor de buren, flora en fauna.

De Nieuwe Trambrug Assen