Nieuwe Boekelosebrug

De nieuwe Boekelosebrug wordt gebouwd op een heel speciale plek. Over het Twentekanaal, tussen stad en land, ter vervanging van de oude Boekelosebrug. Een eenentwintigste eeuwse poort van Hengelo, op het snijpunt van twee lange lijnen in het stadslandschap: de laan Hart van Zuid en haaks daarop het Twentekanaal. Deze locatie is bij uitstek geschikt voor een expressieve brug, die past in de industriële omgeving. De trots van Hengelo, de maakindustrie rond het Twentekanaal.

 

meer…