Geluidsscherm Laan van NOI

Samen met Strukton Infratechnieken is dit geluidsscherm ontworpen voor Prorail tussen de stations Laan van NOI en Mariahoeve. Hierbij was de opgave een zorgvuldige inpassing in een groene omgeving. In de principe doorsnede is een groenscherm voor klimplanten aan de buitenzijde van een onderhoudsbordes bedacht wat in eerste instantie verborgen was achter de constructie. In combinatie met een zo transparant mogelijk glazen scherm als bovenste deel ontstaat een scherm wat zowel voor reiziger als omwonenden een prettig uitzicht geeft.