Fietsgarage Mahlerplein

Jaar 2014 - 2016
Typologie Gebouw
Locatie Amsterdam, NL
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Samenwerking van Hattum en Blankevoort, G&S Bouw
Projectarchitecten Syb van Breda, Menno Nooijen, Wiebe Strick, Maikel Waterdrinker

Een fietsparkeergarage moet in onze ogen volkomen intuïtief werken. De duizenden fietsers rondom station Zuid moeten verleid worden om hun fiets niet zomaar ergens tegen de gevel te plaatsen, maar veilig schoon en comfortabel in de stalling.

Fietsgarage Mahlerplein

Een vanzelfsprekende en uitnodigende plek om je fiets te stallen

Het belangrijkste voor ons is dat de garage niet primair als een kelder wordt ervaren, maar als een aangename goed toegankelijke ruimte. Wij hebben dan ook veel zorg besteed aan optimale zichtlijnen tussen het maaiveld en het gebied waar de fiets daadwerkelijk wordt gestald. Zowel bij de trapingang aan de zijde van het station, als bij de hoofdingang aan de Mahlerlaanzijde stellen wij voor om de viderand rondom de maaiveldopening scherp naar achteren “uit te snijden”, zodat er een directe zichtlijn is van boven aan de trap cq tapis roulant tot aan de beheerdersruimte.

Gericht op een vlotte doorstroming

Het ontwerp is afgestemd op gemak voor alle gebruikers. De crux zit in een uitgekiend padenstelsel, bewegwijzering en locatie van de verschillende types fietsen. Het interieur van de fietsparkeergarage is ontworpen in neutrale lichte kleuren, en met matglanzende oppervlakken. Hiermee wordt een prettige en tegelijkertijd rustige sfeer beoogd, die het broodnodige tegenwicht biedt in de zee van bontgekleurde fietsen. De enige opvallend gekleurde objecten in de ruimte zijn de bewegwijzering borden. Het contrast tussen de zachte kunstverlichting en het veel intensere daglicht bij de beide entrees wordt bij de beheerdersruimte overbrugd door een tweetal lichtverspreidende “softboxes”.

Fietsgarage Mahlerplein
Fietsgarage Mahlerplein
Fietsgarage Mahlerplein