Plofsluisbrug Nieuwegein

Jaar 2012
Typologie Vaste brug
Locatie Nieuwegein, NL
Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein
Samenwerking Hollandia, van Hattem en Blankevoort
Projectarchitecten Syb van Breda, Elke den Burger, Ruud Burger, Maikel Waterdrinker, Nicolai Waterdrinker, Tom de Weijer

Een robuuste en efficiënte boogbrug. Een type dat veel voorkomt bij grote overspanningen in Nederland. Het hoekige militaire monument Plofsluis wordt aan beide zijden geflankeerd door gebogen stalen bruggen. De nieuwe brug heeft een veel grotere overspanning dan de Overeindsebrug. Om de Plofsluisbrug niet te laten overheersen is hij ontworpen als een lage boogbrug met een krachtig en transparant vakwerk. De top van de nieuwe brug is ongeveer net zo hoog als die van de Overeindsebrug en dat levert een fraai en rustig ensemble op.

Plofsluis brug Nieuwegein

Toevoeging aan een route

De route over bruggen en viaducten van diverse bouwaard en leeftijd wordt eindelijk afgemaakt. Van Overeindsebrug tot de hellingbaan in Laagraven Oost wordt het langzaam verkeer gedragen door allerlei verschillende constructies: taluds, staal, in situ beton en prefab beton. Een gelaste staalconstructie wordt daar aan toegevoegd.

Plofsluis brug Nieuwegein
Plofsluis brug Nieuwegein

Uitzicht en geborgenheid

De vakwerken en de transparante leuning verschaffen een uniek vrij uitzicht over het water, terwijl er tegelijkertijd een zekere visuele beschutting is ‘in’ de machtige draagconstructie. De elegante en logische structuur van een driedimensionaal vakwerk met vloeiend in elkaar overlopende staven is in één oogopslag te bevatten. De leuning is het enige element dat op kleinere schaal is toegevoegd. Het verschaft de gebruiker geborgenheid, zowel op de brug als op het talud.

Plofsluis brug Nieuwegein

Aansluiting

De aansluiting van de brug op de omgeving is subtiel. Er hoeven slechts een aantal bomen in de lange rij langs het kanaal te worden gekapt, waardoor de fraaie lange lijn niet wordt aangetast. Het dek landt op een bescheiden wijze, achter de bomenrij, op het landhoofd. Aan de Plofsluiszijde kan de aansluiting gemaakt worden zonder ingrepen in de bestaande constructies. De brug en de Plofsluis raken elkaar bij wijze van spreken alleen bij de vingertoppen aan.

Plofsluis brug Nieuwegein

Transport en montage

De brug wordt in de fabriek samengesteld en als één geheel naar de locatie gevaren. De nieuwe brug past op zijn kant op pontons onder alle bestaande bruggen door. De brug wordt de dag voor montage met behulp van drijvende bokken, rechtop gekanteld. Op de dag van montage wordt de brug boven de positie van de steunpunten gemanoeuvreerd en voorzichtig op de opleggingen geplaatst. Voor de assemblage van de staalconstructie is geen ruimte op de bouwlocatie benodigd en stremming van het kanaal wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Plofsluis brug Nieuwegein
Plofsluis brug Nieuwegein

Van binnen verlicht

De verlichting voor de gebruikers van de brug is op een veilige en fraaie wijze ontworpen. Aan weerszijden van het dek, vlak boven het rijvlak, wordt een ingekaste doorlopende LED lichtlijn geplaatst. Hiermee wordt vandaalbestendigheid gecombineerd met uitstekende verlichting op ooghoogte, zonder verstrooiing naar de omgeving. Het levert vanuit de omgeving een fraai beeld op van een brug die van binnen is verlicht.

Plofsluis brug Nieuwegein
Plofsluis brug Nieuwegein