Bruggen De Krijgsman Muiden

Jaar 2017-2018
Typologie Beweegbare brug
Locatie Muiden, NL
Opdrachtgever Gemeente Gooise Meren
Samenwerking Debuco, Mark Teeuw
Projectarchitecten Syb van Breda, Ezgi Yüksel, Mark Ernst, Alkistis Krousti, Sabry Arfaoui

Bruggen zijn complexe functionele machines met vele onderdelen erop en eraan die er in gezamenlijkheid voor zorgen dat het verkeer op water en weg veilig kan passeren. Op een plek zo fraai als de Muidertrekvaart met zijn schitterende bomen en lange zichtlijnen is een zorgvuldig ingepast ontwerp essentieel. De lastigste opgave is het esthetisch aaneensmeden van beide in maat en hoogte zeer onderscheiden brugtypes (verkeers- en fietsbruggen) tot één architectonische familie. De oplossing vonden wij in een expressieve constructie die de Gemeente Gooise Meren als winnaar van de aanbesteding heeft gekozen.

Bruggen De Krijgsman Muiden

Leuning en dek smelten samen tot een ragfijn geperforeerd vlak. Auto’s, fietsers en voetgangers kijken er dwars doorheen, tegelijk worden technische details zoals opening en uitneembaarheid, draairichting en constructie subtiel in het ontwerp opgenomen. Bij beide brugtypes staan de benodigde ondersteuningen zo ver mogelijk van het midden van het water vandaan. Hiermee wordt  een zo licht mogelijke oversteek over het water  bereikt. De noodzakelijke technische hulpmiddelen zoals slagboomkasten en geleidewerken zijn los van de brugconstructie gehouden en zijn zo eenvoudig en minimaal vormgegeven als mogelijk. Het geheel resulteert in een samenhangend en rustig beeld, met goede visuele samenhang.

Bescheiden inpassing in de monumentale Trekvaart

De Muider Trekvaart is een monument, de voorloper van de snelweg A1. In de gouden eeuw was het de snelste en meest comfortabele interstedelijke verbinding. Nu is de Trekvaart verstild en vooral een schitterende ruimte met een natte vloer en een groen dak. De dubbele rij bomen aan weerszijden van de jaagpaden biedt beschutting aan de passanten en tegelijk ook een prachtig uitzicht over het water en de belendende open weiden. In onze ogen dienen de lange lijnen van de Trekvaart dan ook zo min mogelijk te worden onderbroken. Wij bereiken dat door de bruggen zo transparant mogelijk te maken, met uiterst slanke dekken en “doorzicht” leuningen. Alle drie bruggen hebben een uitgesproken horizontaal karakter, ook bij opening. Ze vormen hiermee in gezamenlijkheid een bescheiden toevoeging  die geen concurrentie doet aan de fraaie lange lijnen van het water onder de bruggen en de kronen van de bomen erboven.

Bruggen De Krijgsman Muiden

Inspiratie uit het militaire / utilitaire verleden

Muiden is al eeuwen een plek met een militair, utilitair imago. Er zijn vele monumenten zoals Het Muiderslot, de forten van de stelling van Amsterdam, de Groote Zeesluis en zijn draaibrug en natuurlijk het terrein van de voormalige Kruitfabriek. De gemeenschappelijke deler van al deze historische gebouwen en constructies is het utilitaire karakter. Geen poespas en opsmuk, maar efficiënte en sobere architectuur waarbij functionaliteit voorop staat. De nieuwe wijk de Krijgsman wordt op deze stevige leest geschoeid. Wij hebben ons ook door deze eenvoud laten inspireren en hebben gezocht naar een eenentwintigste eeuwse vertaling van het archetype van de militair utilitaire brug: de beroemde Baileybrug uit de tweede wereldoorlog.

Bruggen De Krijgsman Muiden

Duurzame en vrijwel onderhoudsvrije aandrijving

Wij kiezen voor de opening van de fietsbruggen voor een electromechanische aandrijving. Deze methode is al vele malen succesvol toegepast bij beweegbare bruggen van kleine schaal. Electromechanische spindels zijn sterk, gebruiken heel weinig energie (een vermogen van 1 KW volstaat) en zijn vrijwel onderhoudsvrij. De vrije ophanging onder het dek maakt de spindel direct bereikbaar voor inspectie. De spindelkast is bevestigd aan het draaiende brugdek, de stang is bevestigd aan een arm die op een vaste kolom is bevestigd. In de reguliere situatie (als de brug in gebruik is) is de spindel ontspannen. Als de spindel wordt geactiveerd duwt hij zich af op de arm en drukt het brugdek 90 graden rond.  Het brugdek draait om een as die in de vaste kolom scharniert. Deze constructie is robuust en heeft maar één draaiend deel: de zware as in het midden. De verwachte levensduur van dit hoofdmechanisme is 100 jaar. De levensduur van de spindel is naar verwachting meerdere tientallen jaren.

Bruggen De Krijgsman Muiden

Esthetisch bewuste detaillering

De kracht en eenvoud van het samengestelde vakwerk van de Baileybrug vertalen wij naar deze tijd. De dragende leuning blijft, maar wordt nu uit een staalplaat gelaserd, zodat hij snel en accuraat kan worden gemaakt, met een hoge afwerkingskwaliteit. De perforatie patronen worden computergestuurd ontworpen en uitgesneden. Waar constructief nodig worden er aan de binnenzijde van de leuning verstijvingsschotten aangelast. Wij verwachten dat een doorlopend vakwerk nodig is bij de verkeersbrug en alleen een plaatselijke verstijving bij de oplegging van de fietsbruggen. Beide brugtypes hebben zo licht mogelijke dekken: composiet elementen die overspannen van leuning tot leuning op zo dun mogelijke staalprofielen. Hiermee bereiken wij uiterst slanke dekken en daarmee optimale transparantie. De verlichting wordt in de constructie opgenomen. Esthetische inpassing gaat hier hand in hand met optimale sociaal veilige verlichting en vandaalbestendigheid.

Bruggen De Krijgsman Muiden
Bruggen De Krijgsman Muiden

Het thema van de schuine beëindiging en de sobere militaire kleur van de leuning komt ook terug in de de slagboomkast en het bedieningspaneel. Wij hebben bijzondere aandacht besteed aan volledige versmelting van het bewegingswerk in de architectuur. De aandrijving van de draaibruggen en de dilatatie van het uitneembare deel van de verkeersbrug zijn geraffineerd in de detaillering verwerkt. Ze zijn bewust zo onopvallend mogelijk gemaakt. Een zo rustig mogelijk beeld staat voor ons voorop.