Masterplan AWZI Haarlem Waarderpolder goedgekeurd

De Verenigde Vergadering, het parlement van Hoogheemraadschap Rijnland, heeft unaniem het “voorkeursalternatief” voor de ingrijpende renovatie van AWZI Waarderpolder goedgekeurd.  

Het ruimtelijk Masterplan plan is een essentieel onderdeel van het voorkeursalternatief en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het technisch team van Rijnland en ingenieursbureaus Arcadis, Witteveen + Bos en Royal Haskoning. De zuivering is al ruim vijftig jaar oud, de technische levensduur is ruimschoots overschreden, verdere uitbreiding is voorzien. HHR heeft dan ook besloten om het complex ingrijpend te renoveren. De capaciteit wordt verhoogd, dankzij innovatieve techniek worden flinke stappen gezet in verdere verduurzaming van het zuiveringsproces en vermindering van het energiegebruik.  Met dit integrale plan ontstaan ook kansen om invulling te geven aan de ambities voor verbetering van de biodiversiteit, landschappelijke inpassing, behoud van industrieel erfgoed en architectonische kwaliteit van de nieuwbouw. 

Gezien het utilitaire karakter van het complex krijgen flexibiliteit van bebouwing en inrichting alle ruimte. Maar tegelijk is de ambitie een goed samenhangend masterplan waar HHR langjarig mee uit de voeten kan. Een plan dat garandeert dat alle investeringen die nu in de zuivering worden gedaan logisch en fraai kunnen worden uitgevoerd. Al eeuwen lang wordt bewezen dat een goed esthetisch ontwerp een maximale levensduur heeft en de gebruikers overtuigt van de noodzaak om het te beschermen en waar mogelijk te verbeteren. Wij zijn trots dat Rijnland ons het vervaardigen van dit fantastische plan heeft toevertrouwd.