Alternatief voor Westelijke Ontsluiting Amersfoort

In de Corona stilte hebben wij rustig aan een prachtig plan voor de Westelijke Ontsluitingsweg Amersfoort gewerkt. Voor auto’s en treinen was het allemaal al lang voor de bakker, maar nu is er ook een goede oplossing voor fietsers, voetgangers en fauna. De pers is er ook enthousiast over.
Lees hier meer:
de Architect
AD Amersfoort
Cobouw