Rembrandtpark bruggen

Deze acht fiets- en voetgangersbruggen vervangen hun vermolmde houten voorgangers. Ze zijn elegant en licht, een moderne invulling van de typisch 19e eeuwse parkbrug. Een ruw weervast stalen brugdek wordt omarmd door een verfijnde glazen borstwering. Het ontwerp is een schoolvoorbeeld van intelligente duurzaamheid: alle materialen zijn 100% recycleerbaar, hergebruik van de bestaande fundering resulteerde in minimum impact in het park tijdens de bouw.